I huvudet på en anarkist

Svar på tal 2

 Måste snart springa iväg på en föreläsning min kompis ska hålla om brister i vårt politiska system men jag ska försöka svara på din kommentar lite kort först! Jo det stämmer, frihet är en av de viktigaste grundpelarna inom anarkismen. När du ber mig att bli liberal gissar jag dock att du inte tänkt på det här:
- liberalismen eftersträvar så lite statlig inblandning som möjligt men vi anarkister vill ju faktiskt inte ha någon stat över huvud taget
- liberalismen är inte precis emot det hierarkiska ekonomiska systemet kapitalism, tvärt om som du antagligen vet. För oss anarkister är frihet individer som följer sina egna mål på sina egna sätt, inte efter några ramar som ett ekonomiskt system såsom kapitalismen eller staten har målat upp
Nu måste jag springa men det finns ett citat av kloke Peter Marshall som beskriver två typer av auktoritet, varav det ena ni liberaler är (delvis) emot men som vi anarkister båda förkastar.
Auktoritet klär sig själv i två olika former: den politiska formen, som är staten ; och den ekonomiska formen som är privat egendom ” (Demanding the Impossible - A History of Anarchism, 2010)

Svar på tal

Hej Lisa! Det finns en traditionell, allmän bild av anarkismen där ideologin är en våldsam rörelse som vill "riva ned" samhället. Men jag vill berätta för dig om anarkismens tro om hur samhället ska fungera. Vi tror att alla människor föds som varelser som av naturen fungerar i ett samhälle. Utan någon kontroll från varken staten eller ett ekonomiskt system som kapitalism får människor pröva sina solidariska vingar. Friheten (som är en av anarkismens grundpelare) kommer inte naturligt utan är något som, enligt oss, är en social produkt. Denna produkt kan uppnås genom att ett fritt samhälle "producerar" hälsosamma och fria individer. Och tänk dig själv, om människor i ett samhälle får leva fritt och vara nöjda, vad skulle det finnas att bruka våld mot? Att våld brukas idag, överallt i världen, kan inte ha undgått någon och mycket ofta beror det på missnöje, t.ex. missnöje med ett styre i ett land och andra orättvisor. Jag vill alltså tro på ett icke-kontrollerat samhälle där människor lever i samexistens i en sådan hög grad att våld inte är ett alternativ.
Det finns även anarkister som är emot alla former av organiserat våld och som därmed anser att statens "våldsmedel" måste avskaffas (domstolar, fängelsen, polis och miltär) för att jämlikhet, frihet och fred i ett samhälle ska kunna uppnås. Dessa anarkister kallas anarkopacifister. Jag håller med dem i många avseenden men brinner mer för anarkafeminismen och väljer därför att lägga mer tid på det istället.
 

Fem nedslag i anarkismens historia

 
Den här modellen gjorde jag för två sedan inför att jag skulle föreläsa om anarkismen på en fritidsgård för andra unga vuxna. Den visar fem nedslag i anarkismens historia och har mest varit till för att ge mina lyssnare lite kött på benen, men jag tänkte att ni kanske också vill se den och ha synpunkter. Självklart är ni anarkistvänner välkomna att komma med förslag på andra händelser ni tycker ska finnas med. Samarbete gillar jag, ensam är inte alltid stark! 
Vi hörs imorgon igen, ha en fin söndag!